Spilleautomater

En utfordring er en informerende tekst. Du prover a lese et bestemt emne noe a l re.

I den innledningen heter du det emnet. Det subjektet ma faktisk v re. Dette vil si: Du kan kontrollere at det er riktig. Det behover ikke a klare. Du kan i din introduksjon ogsa ta en sporsmal- eller problemstilling opptak. Ogsa disse ma v re faktisk.

I midtstykket far du leseren sa mye informasjon som mulig om emnet. Du gir forklaring, arsaker, konsekvenser, unntak. De bygging av en utredning.

Ved en utredning er seks forskjellige strukturer.

Spor-svar struktur. Her far du i innledningen en foresporsel og i midtstykket de svarene. I dette tilfellet gir du en konklusjon av sammendrag. Verklaringsstructuur. Her gir du deg en introduksjon til et fenomen. I midten gir du dine egenskaper, eksempler, arsaker og effekter. I det spalte gir du en oppsummering og en mulig fremtidig forventning. Problemlosningsstruktur. Dette gir deg i introduksjonen et problem. I midtdelen legger du ut hvorfor det er et problem, og gir deg de grunner og konsekvenser. I det sporet gir du losningen. Forskningsstruktur. Her folger du innledningen til undersokelsen. I den midterste delen gir du n rmere informasjon om gjennomforingen og gir deg resultatene. I det slotet trekker du den konklusjonen. Tidligere, natid, fremtidens struktur. Her presenterer du temaet i introduksjonen. I midtpunktet heter du hvordan det tidligere, na og i fremtiden vil v re. I det oyeblikket gir du den konklusjonen. Indeling struktur. Her presenterer du temaet i introduksjonen. I midten gir du dine aspekter i en logisk rekkefolge. I det oyeblikket gir du en kort oversikt.

De forskjellige matene a gjore en plassering er ovenfor nevnt. Det ligger pa hvilken struktur du bruker.


Hilsener! Vil du spille i det største kasinoet? Vi samlet det for deg. Trykk her nå!