Sikkerhets- og anleggshandtering jobber og karriere med G4S Afrika.

Siste jobber med G4S.

Lonn: Markedsrelatert.

Lonn: Markedsrelatert.

Lonn: Markedsrelatert.

Lonn: Konkurransedyktig markedsrelatert pakke.

Lonn: Konkurransedyktig markedsrelatert pakke.

Overvakning Operator.

Antall posisjoner: 1.

Jobbkategori: Beskyttelse.

Kontraktstype: Heltid.

Lonn: Grunnleggende lonn + fordeler.

G4S-regionen: Afrika sor for Sahara.

Land: Sor-Afrika.

Sluttdato: 22. august 2013.

VACANCY: OVERVAGNING OPERATOR.

G4S Secure Solutions (SA), et ledende globalt integrert sikkerhetslosningsfirma, har en ledig stilling til en Surveillance Operator basert i Rustenburg.

Rapportering til Key Accounts Manager vil overvakingsenhetens operatorer v re ansvarlig for effektiv bruk av CCTV, overvakingssystemer for a redusere tyveri, identifisere prosessuelle og prosessbrudd og helse- og sikkerhetssporsmal. Denne applikasjonen inneb rer overvaking, detektering og analyse av avvik og hendelsesforhold i risikoomrader innenfor AQP platina, divisjon. Ansvaret omfatter ogsa kommunikasjon av dynamikk og effektiv veiledning av beskyttelsesservice respons under hendelser eller nodforhold.

Stillingen krever erfaring innenfor et sikkerhetsmiljo.

Ekspert i overvaking og observasjonsferdigheter Ikke-verbal atferdsanalyse Krisekommunikasjon og nodhandtering Kamera patruleringsteknikker Kamerahandtering og visningskrav Sporingsinformasjon om tilgang og bevegelse Alarmhandtering (Panikk / brann – annet) Beste praksis i kontrollrom Arbeidsprosedyre Prosedyreinnsamling og handtering Politikk og prosedyrer for verdipapirer Juridisk bruk av CCTV / Lydapplikasjon Administrasjonssystemer for sikkerhet Undersokende stottefunksjon Sikkerhet og risikokontroll Overvakning Bruk av sikkerhets- og kommunikasjonsteknologi Frivillige prinsipper for sikkerhet og menneskerettigheter.

Effektiv overvaking og profilering av omrader og mistenkte, og observasjon av og reaksjon pa kriminelle, helsemessige og sikkerhetsmessige og ikke-prosessuelle hendelser. Effektiv levering av beskyttelsestjenester for forretningsenhet Godt ansattes relasjoner Stottebeskyttelsestjenesteadministrasjonsteam.

Den ideelle kandidaten:

Grad 12 Fire ars erfaring i rolle eller lignende rolle Registrert med PSIRA Grad A Kunnskap om produksjonslayout, produksjonsprosess og arbeidsaktiviteter (fordelaktig) Litterat i engelsk Kode 08/10 forerkort Ingen kriminell registrering Ingen ITC-rekord Helsetsertifikat Ingen visuelle feil (f. eks. fargeblindhet, osv.) Datakompetanse.

Vi onsker velkommen soknader fra alle kvalifiserte kandidater, men SA-borgere eller de som har en gyldig SA-arbeidstillatelse, vil ha en klar fordel.

Om selskapet:

G4S er verdens ledende internasjonale sikkerhetslosningsgruppe, som spesialiserer seg pa outsourcede forretningsprosesser i sektorer der sikkerhets- og sikkerhetsrisiko anses som en strategisk trussel. G4S er den storste arbeidsgiver notert pa London Bors og har en annen borsnotering i Kobenhavn. G4S har virksomhet i over 125 land og 657.000 ansatte. For mer informasjon om G4S, besok www.g4s.com.

G4S opererer i over 30 land i Afrika og sysselsetter over 105 000 mennesker pa kontinentet.

Pa G4S Sor-Afrika er var visjon anerkjent som leder innen sikkerhetslosninger. Vi forsoker derfor a bygge og opprettholde en motivert, kvalifisert arbeidsstyrke som er stolt av a jobbe for var region og i stand til a levere var kommersielle strategi. Vi fortsetter a bygge videre pa de gode menneskeledelsespraksisene som er pa plass over hele konsernet for a fullt ut engasjere var arbeidsstyrke. Vare ansatte er det offentlige ansiktet til G4S, og vi anerkjenner og respekterer verdien de legger til virksomheten ved a levere utmerket service dag etter dag.

G4S er en organisasjon som er definert av sine verdier, som er:

En av G4S-gruppens kjerneverdier er a sikre at vi ansetter de beste menneskene. Vi streber etter a utvikle vare ansatte & rsquo; kompetanse og inspirere dem til a leve vare verdier. G4S sikrer at vi gir vare ansatte muligheter for vekst og utvikling innenfor et dynamisk og utfordrende forretningsmiljo.

Pa G4S Sor-Afrika legger vi stor vekt pa a tiltrekke og beholde de beste menneskene pa alle nivaer for a sikre fortsatt suksess for organisasjonen.

Vennligst merk: Soknadsfristen for denne jobben er na bestatt.


Hilsener! Vil du spille i det største kasinoet? Vi samlet det for deg. Trykk her nå!