Schrijfdossier Mathilde Verbeek.

tirsdag 28. oktober 2014.

Betoog Rookverbod.

Royking er darlig for menneskets helse. Bewezen uit onderzoek is dat 80 procent van de rokers die komen te overlijden, sterft aan longkanker. Langt blir doren de sv rt skadelige stoffene og det tar det i langene etterpa, alvorlig skadet.

Ikke bare lungekanker men ogsa hjerte- og vaatziekten er vanlig blant roykere.

Roken har en misbrukende virkning. Nar du begynte a begynne a royke, er det veldig vanskelig a komme seg. Door de stoff nikotin vil din kropp stadig flere sigaretter og det er vanskelig a stoppe med det.

2 kommentarer:

Commentaarformulier forretningstekster.

V 1 Den tittelen gjor ikke klart hvor teksten gar.

V 2 Den tittelen er onaantrekkelijk.

& # 9744; 3 Den forste delen trenger ikke a fortsette a lese.

& # 9744; 4 Ut de inledning blir ikke klart hva temaet til teksten er.

& # 9744; 5 De delonderwerpen av midtstykket er ikke klart gjenkjennelige for strukturerende setninger og / eller mellomkopier.

& # 9744; 6 Noen av artiklene har ingen kjernevirksomhet, no. alinea.

V 7 Enkelte avsnitt har mer enn en kjernefolge, no. alinea. 2.

& # 9744; 8 I noen avsnitt er de kjernefeltene ikke pa et foretrukket sted, no. alinea.

& # 9744; 9 Noen deler i et delonderjekt blir ikke sammenkoblet med signalord, no. alinea.

& # 9744; 10 Den slot inneholder ingen mening der den viktigste tanken av teksten star.

& # 9744; 11 Den slot inneholder mye ny informasjon.

& # 9744; 12 Den slot inneholder en for lang oversikt.

& # 9744; 13 Den tekst har ingen kraftig slotzin (uitsmijter).

& # 9744; 14 Det er ikke klart om hvilken teksttype det gar.

& # 9744; 15 Det er ikke den tekstsoorten som det matte v re ifolge oppdraget.

V 16 The reliability of the text is nowhere supported by references to sources and / or quotes of experts.

Skrivvaardighet & gt; 2 Skriv og kontroller & gt; 3 De tekst kontroll og Taalbruk.

Du angir folgende feil i teksten.

Streep die fouten ook aan in de tekst.

& # 9744; 17 Den tekst inneholder spill-og / eller typefouten.

& # 9744; 18 De tekst inneholder interpunctiefouten.

V 19 De tekst inneholder formuleringsfouten.

& # 9744; 20 De tekst inneholder setninger som tydeligvis ikke er av skribenten selv.

& # 9744; 21 Noen setninger er for lange.

& # 9744; 22 Det blir brukt til popul r sprak.

& # 9744; 23 Menn, du og du blir drevet av hverandre.

& # 9744; 24 Det er for lite variasjon i ordvalg.

& # 9744; 25 Det er for lite variasjon i zinslengte.

V 26 Den tittelen og / eller navnet pa den skribenten star ikke pa riktig sted.

& # 9744; 27 Den teksten er ikke skrevet i en forretningsfaktor.

& # 9744; 28 Det er ingen to hvitregler mellom inledning, midtstuk og slot.

& # 9744; 29 Det er ingen mellomrom mellom delene.

& # 9744; 30 Det er ikke inngatt med det andre og neste avsnittet fra ett delonderwerp.

Commentaarformulier forretningstekster.

X 1 Den tittelen gjor det ikke klart hvor teksten gar.

x 2 Den tittelen er onaantrekkelijk.

& # 9744; 3 Den forste delen trenger ikke a fortsette a lese.

& # 9744; 4 Ut de inledning blir ikke klart hva temaet til teksten er.

& # 9744; 5 De delonderwerpen av midtstykket er ikke klart gjenkjennelige for strukturerende setninger og / eller mellomkopier.

& # 9744; 6 Noen av artiklene har ingen kjernevirksomhet, no. alinea.

X 7 Noen avsnitt har mer enn en kjernefolge, no. avsnitt 2 (sannsynligvis ikke ekspres gjort)

& # 9744; 8 I noen avsnitt er de kjernefeltene ikke pa et foretrukket sted, no. alinea.

& # 9744; 9 Noen deler i et delonderjekt blir ikke sammenkoblet med signalord, no. alinea.

& # 9744; 10 Den slot inneholder ingen mening der den viktigste tanken av teksten star.

& # 9744; 11 Den slot inneholder mye ny informasjon.

& # 9744; 12 Den slot inneholder en for lang oversikt.

X 13 Den tekst har ingen kraftig slotzin (uitsmijter).

& # 9744; 14 Det er ikke klart om hvilken teksttype det gar.

& # 9744; 15 Det er ikke den tekstsoorten som det matte v re ifolge oppdraget.

X 16 Den palitelighet av teksten blir ikke stottet ved henvisning til kilder og / eller citater fra eksperter.

Du angir folgende feil i teksten.

Streep die fouten ook aan in de tekst.

X 17 Den tekst inneholder spill- og / eller typefouten.

& # 9744; 18 De tekst inneholder interpunctiefouten.

X 19 De tekst inneholder formuleringsfouten.

& # 9744; 20 De tekst inneholder setninger som tydeligvis ikke er av skribenten selv.

& # 9744; 21 Noen setninger er for lange.

& # 9744; 22 Det blir brukt til popul r sprak.

& # 9744; 23 Menn, du og du blir drevet av hverandre.

X 24 Det er for lite variasjon i ordvalg.

& # 9744; 25 Det er for lite variasjon i zinslengte.

X 26 The title and / or the name of the author are not on the right place.

& # 9744; 27 Den teksten er ikke skrevet i en forretningsfaktor.

X 28 Det er ingen to hvitregler mellom inledning, midtstuk og slot.

& # 9744; 29 Det er ingen mellomrom mellom delene.

& # 9744; 30 Det er ikke inngatt med det andre og neste avsnittet fra ett delonderwerp.

Din standpunkt har du veldig ofte benevner og spesielt den setningen «hvis det er et royk forbud kommer. & Quot; kommer veldig ofte for.


Hilsener! Vil du spille i det største kasinoet? Vi samlet det for deg. Trykk her nå!