Jobb: SLOT TECHNICAL SUPERVISOR.

Denne innlegget er utlopt og er ikke lenger tilgjengelig.

Flere jobber pa Santa Ana Star Casino.

Jobbbeskrivelse.

Slot Technical Supervisor er ansvarlig for a administrere Slot Technicians og overvaker vedlikehold og reparasjon av alle spilleautomater.

* Administrerer Slot Technical Department funksjoner, planlegging, styring, bemanning og kontroll.

* Reparasjon og forebyggende vedlikehold av spilleautomater, progressive kontrollere og skjermer, regningsvaliderende og mynt-akseptorer, med forsok pa a opprettholde «null nedetid» Pa gulvet.

* Installerer nye spilleautomater, progressive kontrollorer, viser og regner validatorer i tide.

* Troubleshoots og reparerer alle elektroniske spilleautomater, progressive kontroller og displayenheter til komponentnivaet, ved hjelp av en rekke testutstyr.

* Troubleshoots og reparerer alle mekaniske og elektriske komponenter i spilleautomater.

* Ansvarlig for coaching og trening av alle Slot Technicians Team Members.

* Holder en nav rende logg og kart over alle maskiner som er flyttet eller installert.

* Holder en logg over alle maskinfeil.

* Beskyttelsesavtaler avdelingsavdelinger.

* Oppretter og opprettholder effektive kanaler for kommunikasjon.

* Fungerer som en generell informasjonskilde for ansatte og gjester.

* Sikrer vennlig og hoflig gjesteservice.

* Sikrer at tilstrekkelige produkter, forsyninger og utstyr er tilgjengelige for levering av avdeling.

* Tren og evaluer alle sporspesialister, samtidig som du sikrer at de ansatte overholder casino– og avdelingens retningslinjer og prosedyrer, samt interne kontroller.

* Andre oppgaver som tildelt.

* Preference er gitt til kvalifiserte Santa Ana Tribal Member.

* Fire ars grad foretrukket.

* Direkte relatert erfaring kan bli erstattet.

* Minst fem ars erfaring i spilleautomater med minst tre ar i Slot teknisk ledelse.

* Utmerket skriftlig og verbal kommunikasjonsferdigheter.

* Fremragende kundeservice ferdigheter.

* Kan jobbe med en fleksibel tidsplan.

* Selvmotivert, entusiastisk og en lagspiller.

* Ekspertniva kunnskap om ulike merker / modeller av spilleautomater pakrevd.

* Ekspertniva kunnskap om reparasjon av ulike merker / modeller av spilleautomater som kreves.

* Ma v re i stand til a skaffe og opprettholde en spilleautomat for Pueblo of Santa Ana Gaming og Regulatory Commission.

De viktige mentale funksjonene som beskrives her er representative for de som ma oppfylles av en ansatt for a kunne utfore de essensielle funksjonene i denne stillingen. Rimelige overnattingssteder kan gjores for a gjore det mulig for enkeltpersoner med funksjonshemninger a utfore de viktigste funksjonene.

* Opprettholder et strengt konfidensialitetsniva angaende bedriftsinformasjon.

* Ma v re i stand til a jobbe selvstendig og utove god dommekraft i a handtere en rekke situasjoner.

* Ma ha gode problemlosende evner.

* Ma v re en detalj orientert, organisert person med muligheten til multi-oppgave.

* Ma v re i stand til a jobbe i et raskt tempo.

* Ma v re i stand til a handtere stressende situasjoner pa en profesjonell mate.

* Vis sterke muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter.

* Bevist evne til a handtere konfliktsituasjoner.

* Vis en bevist evne til a administrere.

* Ma v re en lagspiller.

De viktige fysiske funksjonene som er beskrevet her er representative for de som ma oppfylles av en ansatt for a kunne utfore de viktigste funksjonene i denne stillingen. Rimelige overnattingssteder kan gjores for a gjore det mulig for enkeltpersoner med funksjonshemninger a utfore de viktigste funksjonene.

* Nar du utforer stillingen til stillingen, er ansatt ofte nodt til a sta, ga, svinge, bruke hender og fingre til a forsta, handtere og fole, na med hender og armer, snakk og hor.

* Ma kunne jobbe ulike timer, etter behov, inkludert helger og helligdager.

* Ma presentere seg selv i et godt preparert, profesjonelt utseende.

* Arbeidstakeren ma kunne lofte opp til 50 pund.

* Ma v re i stand til a jobbe raskt.

* Ma v re i stand til a handtere stress effektivt.

* Fysisk evne til a utfore de viktigste jobbfunksjonene pa stillingen.

* Alt tradisjonelt kontorutstyr.

Arbeidsmiljokarakteristikkene som er beskrevet her, er representative for de ansatte moter nar de utforer de viktigste funksjonene i denne stillingen. Rimelige overnattingssteder kan gjores for a gjore det mulig for enkeltpersoner med funksjonshemninger a utfore de viktigste funksjonene.


Hilsener! Vil du spille i det største kasinoet? Vi samlet det for deg. Trykk her nå!